SISO Pneumatic

Production of PNEUMATIC PARTS & EQUIPMENT

Slide 1

Нови продукти

    Елементите за въздухо-подготовка са предназначени да осигуряват доставянето на качествен въздух до пневматичните системи.Те отстраняват различни замърсявания от въздушния поток,като например водни пари,твърди частици и др.В същото време контролират налягането на въздуха,за да се сведе до минимум загубата на енергия.