SISO Pneumatic

Production of PNEUMATIC PARTS & EQUIPMENT

Slide 1

Нови продукти

    Разпределите са елементи за управление,влияещи на пътя на един въздушен поток и предимно на старта,стопа и посоката на протичане на флуида.Според начина на управление се различават няколко вида разпределители-ръчни,механични,с електрическо или пневматично управление.