SISO Pneumatic

Production of PNEUMATIC PARTS & EQUIPMENT

Slide 1

Нови продукти

   Пневматичните цилиндри са механични устройства,които преобразуват силата на сгъстения въздух в праволинейно възвратно-постъпателно или въртеливо движение.Това преобразуване може да се извърши с различни видове цилиндри: еднодействащи или двойнодействащи,с или без демпфериране в крайно положение,мини,компакт,късоходови,стандартни,вакуум цилиндри,цилиндри с направляващи и други.

   Често инженерите предпочитат да използват пневматични вместо хидравлични цилиндри,тъй като те са по-чисти и по-тихи.